Warm Technology Challenge

De Warme Technologie Challenge

Een studentenwedstrijd om het leven van mensen met dementie te verbeteren!

Studenten met ideeën die positieve impact kunnen hebben op het leven van mensen met dementie kunnen deelnemen aan de Warm Technology Challenge. Of dat nu een idee is, een prototype of visie; alles is mogelijk!

Winnaars ontvangen prijzengeld en unieke kansen op netwerk en coaching van de experts van het TU/e Expertise Centrum Dementie & Technologie.

Warm Technology Challenge 2022

Op 30 juni (tijdens DDAI 2022) vond de ontknoping van de eerste editie van de Warm Technology Challenge plaats. De juryleden (samengesteld door directeur van Alzheimer Nederland); een ontwerper, een medewerker van het ECDT en een mantelzorger; hadden een zware taak met het uitroepen van de drie winnaars.

Er werd met name gelet op de volgende punten:
1) positieve impact op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun sociale omgeving;
2) relevantie voor het concept van warme technologie door inclusie, waardigheid en menselijke connectie te ondersteunen;
3) nieuwe en creatieve toepassing van opkomende technologieën zoals AI of VR;
4) en misschien het belangrijkste: vervult dit ontwerp of concept een behoefte of wens van een persoon met dementie?

Van links naar rechts: Wijnand IJsselsteijn (ECDT), Marco Blom (Alzheimer Nederland), Finn Timmermans, Yvon Ruitenburg, Bibi Vermeulen en Rens Brankaert (ECDT).


De winnaars van de eerste editie

Warm Smile App

Finn Timmermans

Een applicatie die zorgt voor glimlach op het gezicht van de persoon met dementie en haar daarbij een feel good moment bezorgt. De familie van de persoon met dementie die de app bedient voelt zich meer betrokken, voelt zich dichtbij en gerustgesteld….

Happje

Yvon Ruitenburg

Favoriete recepten kunnen via een eenvoudige applicatie worden samengesteld waarna de instructies eenvoudig op een grote vel papier via een bord kunnen worden gevolgd. Happje heeft tot doel mensen met dementie de regie en het zelfvertrouwen tijdens het kookproces terug te geven.

Mano

Bibi van der Meulen

Bibi heeft een handschoen ontworpen, waarbij menselijke warmte en tast worden gesimuleerd. Mensen met dementie, vooral in latere fases van de ziekte, hebben behoefte aan menselijke contact. Dit ontwerp kan helpen om de persoon met dementie een gevoel van geborgenheid te geven en rustgevend te werken tijdens angstig en nerveus gedrag.

Over de Warm Technology Challenge
Het aantal ouderdomsziekten zoals dementie neemt toe. Inmiddels zijn de maatschappelijke opvattingen over dementie drastisch veranderd. De aandacht is verschoven naar hoe het leven met dementie prettig kan zijn waarbij technologie een belangrijke rol kan spelen. Er liggen echter nog veel uitdagingen in het verschiet. Zo wordt technologie nog te vaak ontwikkeld zonder voor de beoogde gebruikersgroep in het vizier, of zonder een goed beeld van de context waarin het moet functioneren. Bovendien wordt technologie vaak als onpersoonlijk, gecompliceerd en kil ervaren.

Het recent gelanceerde expertisecentrum “Dementie & Technologie” aan de TU/e heeft een nieuwe benadering ontwikkeld voor het ontwerpen en evalueren van technologie die bijdraagt aan de positieve levenservaring van mensen met dementie; “Warme Technologie”. Warme Technologie is inclusief, persoonsgericht en gericht op de capaciteiten en ambities van mensen met dementie en hun verzorgers. Het draagt bij aan het welzijn van elke persoon door waardigheid te versterken, keuzevrijheid te ondersteunen en gevoelens van comfort en veiligheid te bieden.

De Challenge
In deze studentenontwerpwedstrijd dagen we studenten uit om innovatieve en grensverleggende voorbeelden van warme technologie te bedenken die een betekenisvolle impact kunnen hebben op het leven van mensen met dementie en hun naasten. We zijn in het bijzonder op zoek naar inzendingen die de ethische uitdagingen van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), sociaal ondersteunende robots (SAR’s) of virtual reality (VR) aanpakken en het begrip warme technologie voor mensen met dementie uitbreiden.

Inzendingen kunnen de vorm hebben van mock-ups, functionele prototypes, video’s, toekomstideeën, conceptuele visies, etc.
De inzendingen worden beoordeeld op:
1) impact op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun sociale omgeving;
2) relevantie voor het concept van warme technologie door inclusie, waardigheid en empowerment te ondersteunen;
3) nieuwe en creatieve toepassing van opkomende technologieën zoals AI, VR of SAR’s.

Geselecteerde inzendingen werden tentoongesteld op de tentoonstelling tijdens de DDAI-conferentie, “The first international conference about Dementia, Design and Artificial Intelligence” op 30 juni 2022 in Eindhoven.

Beloning
De eerste plaats ontvangt €1.000 naast unieke netwerkmogelijkheden en connecties met relevante belanghebbenden gefaciliteerd door Alzheimer Nederland en persoonlijke coachingsessies door experts van ECDT om hun concept, product of idee verder te ontwikkelen en te verfijnen. De tweede en derde plaats worden respectievelijk €500 en €250 toegekend.

Inzendingen

Om mee te doen moet er een document van maximaal twee A4-pagina’s worden ingediend waarin het idee en de motivatie erachter worden uitgelegd. Video-inzendingen zijn optioneel, maar worden aanbevolen. Studenten kunnen zowel in groepsverband als individueel deelnemen. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen maar extra hulp nodig hebt, laat het ons dan weten via dementia@tue.nl. Wij kunnen extra hulp bieden om je inzending verder uit te werken en/of helpen met het vinden van een teamgenoot. Het document en eventuele materialen kunnen worden gemaild naar dementie@tue.nl.

De deadline voor de eerste editie was 1 juni 2022. Nieuws over een tweede editie van de challenge zal hier en in onze nieuwspagina bekend gemaakt worden.