Visie

Visie

Meer informatie over het Centrum voor Dementie & Technologie

Visie

De manier waarop we als samenleving met dementie omgaan is aan het veranderen. Iemand met dementie is veel meer is dan haar pathologie ‘dementie’. In technologieontwikkeling en implementatie moet je dus ook oog hebben voor factoren die voor het welzijn van elk mens van belang zijn: voor waardigheid, de vrijheid zelf keuzes te maken, voor het je prettig en veilig voelen.
 
Dat doen we door aan de ene kant bij de ontwikkeling van technologie en diensten de wensen en inbreng van mensen met dementie en naasten voorop te stellen. Te vaak wordt er namelijk voor hen, in plaats van met hen gedacht. Door dit wel te doen komen we tot technologie die gebruiksvriendelijk is en niet-stigmatiseert. Dit noemen we Warme Technologie, en bouwt verder op de emancipatieslogan: Nothing about us, without us een bron van inspiratie.

Binnen het Expertise Centrum Dementie & Technologie (ECDT) hebben we een landelijke verkenning gedaan om onze koers te bepalen, lees hier meer over in onze “verkenning ECDT 2021”, zie onderstaand.

Themalijnen

Op basis van de verkenning hebben we de volgende vier richtingen bepaald voor het ECDT om de komende jaren op de focussen:

  1. Bijdragen aan de ontwikkeling en het zichtbaar maken van Warme Technologie
  2. Bijdragen aan ontwerpen en onderzoeken in de praktijk
  3. Bijdragen aan de businesscase voor Warme Technologie
  4. Een breed uitgedragen kennisnetwerk

Alzheimer Nederland & TU/e

In samenwerking met Alzheimer Nederland en TU Eindhoven gaan we de komende jaren aan de slag binnen het ECDT. Warme Technologie is in de steigers gezet, een landelijk netwerk wordt opgebouwd, en we gaan aan de slag om samen met mensen met dementie en naasten producten en diensten te ontwikkelen. Door de samenwerking met bedrijven en zorginstellingen worden de gezamenlijke netwerken aan elkaar verbonden en komen meer middelen voor onderzoek vrij. Binnen de samenwerking willen de partners het denken over de inzet van technologie in Nederland veranderen.

Dementie

Dementie verwijst naar een cluster van symptomen dat het geheugen, het denkproces, de taal, de motorische en sociale vaardigheden beïnvloedt. Dementie wordt voornamelijk veroorzaakt door verschillende in ernst toenemende neurodegeneratieve ziektes. Wil je meer over dementie leren, of hier meer informatie over vinden? Dan kun je terecht op de website van Alzheimer Nederland.

Verdere samenwerking

Het ECDT is een ontmoetingsplaats van ontwerpers, academici, ondernemers, mantelzorgers, verpleegkundigen, zorgbestuurders en anderen die Warme Technologie verder kúnnen en wíllen helpen. In een open gemeenschap verbonden en elkaar op verschillende locaties treffende. Interesse? Meld je aan voor onze nieuwsbrief of stuur ons een email.