Wall of Senses

Wall of Senses

Het stimuleren van mensen met dementie om te communiceren via aanraking en audio door middel van interactieve tegels.

Wall of Senses is een interactief object dat aan de muur wordt geplaatst om mensen met dementie te prikkelen en actief te laten zijn in een gesloten afdeling van een verpleeghuis.

Fysieke betrokkenheid en kleine oefeningen zijn belangrijke factoren bij het ondersteunen en activeren van mensen met dementie. Hoe stimuleren we mensen met dementie in het midden- tot late stadium om hieraan deel te nemen?

Ons doel is om betrokkenheid en fysieke activiteit te stimuleren door de zintuigen van mensen met dementie in een vergevorderd stadium te prikkelen. We voorzien een verbonden verpleeghuis, waar verschillende interactieve ontwerpen persoonlijke ervaringen kunnen creëren voor bewoners met dementie. We hopen bewoners met dementie te stimuleren om deel te nemen aan een route van boeiende en interactieve elementen en ontwerpen door het hele gebouw.
Een van deze ontwerpen is de Wall of Senses, die gebruikmaakt van vertrouwde beelden en geluiden om nieuwsgierigheid op te wekken en mensen te stimuleren om met de muur te interageren.

Bewoners kunnen tegels aanraken en aantikken om een bepaalde sfeer te creëren, zoals een boerderij, strand of bos, door middel van geluiden, lichten en texturen. Door deze ambiance dicht bij het verleden van de bewoners te houden, kunnen zelfs mooie momenten of gesprekken met zorgverleners en bewoners worden getriggerd. Daarom streven we er niet alleen naar om fysieke activiteit te stimuleren met kleine handbewegingen en wandelactiviteiten, maar ook om een moment van vreugde voor de bewoners te creëren.

Project details

  • Ontwerpers: Marlinne van Roessel, Roy Op het Veld, Yasemin Yașarol, Bi-rong Wang met coach Roy van den Heuvel
  • Periode: September 2020 tot Juli 2021
  • Partners: Archipel Kanidas