VitaPillow

VitaPillow

Een interactief geluidskussen.

VITA is een interactief kussen dat mensen met dementie in staat stelt om muziek of persoonlijke audiobestanden af te spelen door een van de zes textiele touchpads aan te raken.

Onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek of alledaagse geluiden gunstig kan zijn voor mensen met dementie door herinneringen, emoties of sociale interacties op te roepen. Het is echter een uitdaging om technologieën die audio-ervaringen mogelijk maken, te integreren in de dagelijkse zorgpraktijk. VITA is een interactief kussen dat een toegankelijke interface biedt voor mensen met dementie om de gunstige effecten van geluid in de dagelijkse zorgpraktijk te benutten. Een aangepast online platform stelt familieleden en zorgverleners in staat om geluidsbestanden te uploaden en te selecteren om met VITA af te spelen. Mensen met dementie kunnen audio-inhoud afspelen door een van de zes geborduurde textiele touchpads aan te raken.

VITA is ontworpen door het Pleyade Innovation Team (PIT), een samenwerking tussen Pleyade, Technische Universiteit Eindhoven, de Holland Art Group, BENDE Rotterdam en Interactive Matter. VITA werd geëvalueerd tijdens een veldstudie met 19 mensen met gevorderde dementie in een residentiële zorgomgeving. Eerst werden workshops gehouden met zorgverleners en activiteitenbegeleiders om de ontwerpfilosofie van VITA uit te leggen en om scenario’s voor het gebruik van het apparaat in de dagelijkse zorgpraktijk gezamenlijk te creëren. Na de workshop gebruikten de zorgverleners en activiteitenbegeleiders VITA gedurende vier weken tijdens zorgactiviteiten in twee verschillende zorginstellingen. Tijdens deze periode werden observaties uitgevoerd. Na deze vier weken vond er een kort interview plaats met de zorgverleners om hun ervaring en het gebruik van VITA te evalueren. Onze resultaten geven inzicht in hoe VITA verhalen vertellen, speelse ervaringen en sociale verbondenheid tussen bewoners en zorgverleners ondersteunt.

Project details