TurnAround

TurnAround

Een collaboratieve muzikale interface.

TurnAround is een collaboratieve muzikale interface om geluiden of muziek af te spelen en samenwerking tussen mensen met dementie en hun zorgverleners te stimuleren tijdens muzikale activiteiten.

Mensen met dementie ervaren vaak een gebrek aan sociale betrokkenheid na de verhuizing van de thuisomgeving naar langdurige zorg. Professionele zorgverleners proberen sociale relaties op te bouwen met bewoners in dementiezorginstellingen om hen te versterken en sociaal te betrekken tijdens de dagelijkse zorg. De natuurlijke ongelijkheid tussen de zorgverlener en de zorgontvanger plaatst de persoon met dementie echter in een passieve rol, waardoor het voor hen moeilijk is om relaties met zorgverleners te initiëren en op te bouwen. Wij presenteren ‘Turnaround’ als een ontwerpverkenning in zorgrelaties en de potentiële rol van ontwerp om deze relaties te ondersteunen. Turnaround is een muzikale interface die collaboratieve muziekactiviteiten faciliteert. Onze voorlopige resultaten onthullen hoe de rol van bewoner en zorgverlener verschoof naar een gelijkwaardig partnerschap tijdens de verkenning en interactie met Turnaround. Bovendien betogen wij dat technologieën partnerschappen in zorgactiviteiten zouden moeten bevorderen door gedeelde vormen van expressie en versterking van het handelingsvermogen te faciliteren.

Project details

  • Ontwerpers: Benjamin Lehn, Noa van den Brink, Sabeth Diks, Jasmijn Verhoef
  • Onder toezicht van: Maarten Houben and Rens Brankaert
  • Periode: 2019 – 2020
  • Partners: Technische Universiteit Eindhoven, Pleyade, Vitalis