Happje

Happje

Een stapsgewijze benadering voor het koken voor een persoon met dementie.

Nieuwe stapsgewijze recepten die zorgverleners kunnen personaliseren voor een persoon met dementie.

Het nieuwe papieren recept genaamd “Happje” werd ontwikkeld via een iteratief ontwerpproces. Er werden dertien cycli van het bouwen van een prototype, het evalueren ervan met de doelgroep en het maken van een herontwerp doorlopen. Bij elke iteratie werd de doelgroep van mensen met dementie en hun zorgverleners geraadpleegd om ervoor te zorgen dat het ontworpen hulpmiddel aansloot bij de behoeften, waarden, vaardigheden en dagelijkse context van de deelnemers [1].

Mensen met dementie kunnen moeite hebben met het plannen en het bepalen van de volgorde van de kookstappen, maar niet noodzakelijkerwijs met het uitvoeren ervan [2]. Yamaguchi et al. [3] vonden stapsgewijze begeleiding nuttig voor het verbeteren van de prestaties van mensen met dementie, omdat het de uitdagingen van het plannen en de volgorde van stappen uit hun handen neemt. Happje implementeert deze aanpak door stapsgewijze instructies voor recepten aan te bieden. Elke stap vermeldt slechts één taak en geeft aan hoeveel ingrediënten er nodig zijn en waar ze moeten worden toegevoegd. Ten slotte, omdat de taalvaardigheden van mensen met dementie na verloop van tijd kunnen afnemen [4], en het begrijpen van schriftelijke instructies uitdagend kan worden, zijn er pictogrammen toegevoegd om visueel elk gereedschap, elke actie en elk ingrediënt in elke stap weer te geven.

Happje wordt op papier gepresenteerd (in plaats van op een digitaal medium), omdat alle eerdere iteratieve papieren prototypes gemakkelijk te gebruiken en niet intimiderend waren voor de oudere deelnemers. Happje presenteert ook meerdere stappen op één pagina om ervoor te zorgen dat gebruikers een overzicht kunnen houden van de hele reeks taken. Vanwege de afname van het kortetermijngeheugen [5] kunnen mensen met dementie ook de acties die ze net hebben uitgevoerd of de reden waarom ze een timer hebben ingesteld, vergeten. Daarom bevat Happje een magnetische pion, die gebruikers kunnen gebruiken om de stap te markeren waar ze momenteel mee bezig zijn en om te onthouden welke acties ze hebben voltooid. Zorgverleners kunnen ook naar de pion kijken om de voortgang bij te houden.

We hebben een artikel gepubliceerd over het effect van Happje, dat je kunt vinden op: One Step at a Time: Evaluation of a Step-By-Step Recipe Tool Designed for People with Dementia | SpringerLink

Onderzoeker

Yvon Ruitenburg

Yvon Ruitenburg

Project details

  • Ontwerpers: Yvon Ruitenburg, Rens Brankaert en Gert Pasman
  • Periode: September 2021 tot Maart 2022
  • Partners: Technische Universiteit Eindhoven en Technische Universiteit Delft.

Relevante literatuur en referenties

Ruitenburg Y, Houben M, Brankaert R, Lee M, Pasman G (2023) Happje: Stimulating Collaborative Cooking for People with Dementia. Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems April 2023 Article No.: 152. Pages 1–9. https://doi.org/10.1145/3544549.3585653

Houben M, Brankaert R, Kenning G, Bongers I, Eggen B (2022) Designing for everyday sounds at home with people with dementia and their partners. In: CHI conference on human factors in computing systems, New York, NY, USA, April, pp 1–15. https://doi.org/10.1145/3491102.3501993


Memory loss and dementia | Alzheimer’s Society. https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/sym ptoms-and-diagnosis/symptoms/memory-loss. Accessed 19 May 2022


Yamaguchi T, Foloppe DA, Richard P, Richard E, Allain P (2012) A dual-modal virtual reality kitchen for (Re)learning of everyday cooking activities in Alzheimer’s disease. Presence 21(1):43–57. https:// doi.org/10.1162/PRES_a_00080


Dirkse R, Kessels R, Hoogeveen F, van Dixhoorn I (2011) (Op)nieuw geleerd, oud gedaan: over het lerend vermogen van mensen met dementie. Bohn Stafleu van Loghum (BSL)


Cummings JL, Houlihan JP, Hill MA (1986) The pattern of reading deterioration in dementia of the Alzheimer type: observations and implications. Brain Lang 29(2):315–323. https://doi.org/10.1016/0093934X(86)90051-9

Video van Happje: step-by-step cooking (EN)