WECARE

WECARE

Menselijke zorg uitbreiden door het toepassen van het Warm Technology-concept op interactieve technologieën.

Het WECARE-project onderzoekt het ontwerp van interactieve agenten voor dementiezorg door zich te richten op Esthetiek, Interactie en Gedrag met behulp van warm technology.

Het WECARE-project richt zich op het uitbreiden van menselijke zorg door het toepassen van het Warm Technology-concept op interactieve technologieën, zoals chatbots en gezelschapsrobots. Warm Technology zorgt ervoor dat deze technologie toegankelijk en geschikt is voor de omgeving van mensen met dementie en hun verzorgers, waarbij ook rekening wordt gehouden met deze omgeving. In dit project wordt gewerkt aan het ontwikkelen van geavanceerdere gedragingen en representaties in interactieve technologieën door middel van verkenningen in vormen en modaliteiten zoals blikrichting en geluid.

Onderzoeker

Rucha Khot

Rucha Khot

Onderzoek details

  • Betrokken onderzoekers: Rucha Khot, Rens Brankaert, Minha Lee
  • Periode: Oktober 2022 – nu

Partners: Technische Universiteit Eindhoven, Alzheimer Nederland, Fontys, Tinybots, Sara Robotics, Eindhoven Engine, Philips