Warm Contact

Warm contact

Verkennen van manieren om rijke telecommunicatie te faciliteren tijdens de COVID-19-pandemie.

De verkennende studie gaat over het verrijken van telecommunicatie voor mensen die in intramurale zorg verblijven en hun families. Verschillende producten met diverse soorten prikkels werden getest om te onderzoeken of deze konden helpen om in contact te blijven in tijden waarin mensen vanwege Covid-19 hun geliefden niet fysiek mochten aanraken.

De pandemie heeft nadelige sociale beperkingen veroorzaakt in het leven van velen. Mensen die in intramurale zorginstellingen wonen, zijn in aanzienlijke mate getroffen. Zij zijn namelijk in grotere mate afhankelijk van anderen om hun behoefte aan sociale interactie te vervullen. Tijdens de lockdown in intramurale zorginstellingen hebben ouderen, mensen met fysieke of cognitieve beperkingen en hun families geprofiteerd van de beschikbaarheid van telecommunicatiemiddelen. Videobellen heeft echter tot nu toe niet de warmte van interpersoonlijk contact kunnen evenaren. Deze studie was daarom gericht op het verkennen of de integratie van haptische stimulusmaterialen in videobellen de ervaringen voor mensen met dementie of PIMD (ernstige meervoudige beperkingen) kon verrijken.

Uit de bevindingen blijkt dat het toevoegen van haptiek aan videobellen om een multimodale benadering te adopteren een gunstig effect kan hebben in tijden van sociale isolatie. Met name producten die natuurlijke stimuli en ontwerpen vertoonden, bleken waardevol te zijn tijdens contactmomenten. De toegevoegde waarde was vooral merkbaar in het bieden van comfort. Het droeg bij aan een verbeterde focus en betrokkenheid tijdens de sociale interactie op afstand.

Onderzoeker

Dianne Vasseur

Onderzoek details

 • Betrokken onderzoekers: D.M. Vasseur
 • Periode: September 2020 – Juni 2021
 • Partners: Vilans

Insights

 • Intuïtieve productkenmerken hebben de voorkeur
 • Technologische producten zijn minder aantrekkelijk voor verzorgers
 • Natuurlijke stimuli boven kunstmatige stimuli
 • Materialen bevorderen kalmte en ontspanning
 • Complexiteit die voortkomt uit het verwerken van videobelstimuli kan barrières opleveren
 • Aversie tegen wearables, voorkeur voor handzame materialen
 • Twijfels over de toegevoegde sociale waarde
 • Verbeterde focus in online gesprekken