QoLEAD

QoLEAD

Het gebruik van AI om de kwaliteit van leven voor mensen met dementie te verbeteren.

Dit project zal een gebruiksvriendelijke aanpak ontwikkelen die wordt gevormd door AI-tools en menselijke elementen (cognitie, intelligentie, perceptie, zintuigen en waarde, enz.) om slimme zorgoplossingen te bieden voor mensen met dementie.

Het project QoLEAD (Quality of Life by use of Enabling AI in Dementia) heeft als doel de kloof te overbruggen tussen kunstmatige intelligentie en warme zorg voor mensen met dementie. In QoLEAD ligt de focus op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving. Samen met hen zullen onderzoekers werken aan oplossingen voor hun uitdagingen en wensen op belangrijke levensgebieden zoals sociaal contact, veiligheid, zingeving en persoonlijke autonomie.

Kunstmatige intelligentie (AI) kan hierbij behulpzaam zijn, omdat het kan leren en zich kan aanpassen aan verschillende mensen in diverse contexten. Op deze manier kan AI geleidelijk mensen beter ondersteunen en hun welzijn verhogen. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen die mensen met geheugenproblemen helpen dagelijkse dingen te onthouden, of een navigatiehulp die belangrijke locaties in de directe omgeving van een persoon met dementie leert kennen en intuïtief in kaart brengt.

Een belangrijk doel van het project is om mensen uit de zorg- en AI-wereld samen te brengen. We willen de kloof overbruggen tussen zorgprofessionals die alles weten over dementie en onderzoekers die algoritmen begrijpen. Ons voornemen is dat we samen, in een proces van co-creatie en co-design, op zoek gaan naar oplossingen die echt werken. Kunstmatige intelligentie is een middel en geen doel op zich – het biedt niet noodzakelijk altijd de enige of beste oplossing. We kijken naar wat mensen met dementie nodig hebben, zowel thuis als in een zorgomgeving. Daarnaast houden we rekening met hoe zorgprofessionals in de praktijk werken en welke technische innovaties het beste bij hun werk passen.

Het QoLEAD-project is gefinancierd onder het zeer competitieve NWO/ZonMW KIC Programma “Living with dementia”.

Project manager

Wijnand IJsselsteijn

Wijnand IJsselsteijn

Onderzoek details

  • Samenwerkende partners: Eindhoven University of Technology (lead), Radboud University Nijmegen, Amsterdam University Medical Center, Technische Universiteit Delft, Tilburg University, Hogeschool Rotterdam, Utrecht University, University Medical Centre Groningen, Alzheimer Nederland, JAIN TIGL the Netherlands, Vilans, Avoord, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorginstelling TanteLouise, UMC Utrecht, SVZR Servicecentrum, CZ Zorgverzekeraars, VGZ verzekeraar, Academic network of Nursing Homes Radboud UMC, Radboud Alzheimer Centre
  • Periode: September 2022 – Juli 2028