HOMEDEM

HOMEDEM

Doctoraal netwerk gericht op het co-designen van een woning met mensen die leven met dementie.

HOMEDEM richt zich op de recente beweging in Europa om mensen met dementie (MmD) te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen (als dat is wat ze zelf willen) met passende zorg.

De verschuiving naar een afhankelijkheid van dynamische informele zorgrelaties met en rondom de persoon met dementie wordt gedefinieerd als “zorgconstellatie”. Dit vraagt van het HOMEDEM Doctoraal Trainingsnetwerk om onderzoek te doen op verschillende niveaus: a) het microniveau, hoe dementie relaties tussen de persoon met dementie en hun zorgconstellaties beïnvloedt; b) het mesoniveau, het begrijpen van de veranderende behoeften van de thuisomgeving; en c) op macroniveau, het begrijpen hoe zorgconstellaties navigeren door het complexe zorgecosysteem van gemeenschapsgerichte ondersteuning en diensten.


HOMEDEM Doelstellingen

1. Identificeren, definiëren en begrijpen van de hiaten in de huidige ondersteuningsdiensten met betrekking tot relaties, thuisomgeving en het zorgecosysteem, voor de vijf Europese landen die deelnemen aan het Doctoraal Netwerk.

2. Ontwikkelen van oplossingen voor de meest dringende onvervulde behoeften van de zorgconstellaties met betrekking tot relaties, de thuisomgeving en het zorgecosysteem, samen met de betrokkenen (co-design).

3. Beoordelen en beïnvloeden, via ontwerp, van de economische en maatschappelijke waarde van de zorgconstellaties en hun rol in gemeenschapsgerichte zorg, wat resulteert in de ontwikkeling van aanbevelingen voor verbeterd beleid in de sector.

4. Creëren van manieren om autonomie en keuzevrijheid van mensen met dementie en hun zorgconstellaties te integreren in planning, woningaanpassingen, ontwerpoplossingen en dagelijkse zorg, door co-designprocessen in het zorgecosysteem te embedden.

Voor vragen kunt u contact opnemen via: homedem@luca-arts.be