Gezonde omgevingen bouwen

Gezonde omgevingen bouwen voor toekomstige gebruikers


Onderzoek naar hoe de gebouwde omgeving mensen met dementie kan ondersteunen.

Het project ‘Building Healthy Environments for Future Users’ heeft als doel oplossingen te ontwerpen die geschikt zijn voor ouder worden op de eigen plek en zelfstandig wonen.

Onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd in de gebouwde omgeving (zowel binnen als buiten) met als doel de volksgezondheid en het welzijn te behouden en te bevorderen, terwijl individuele burgers worden ondersteund in hun streven naar een hoge kwaliteit van leven.

Het doel van de Health in the Built Environment-gemeenschap is om innovatieve, multidisciplinaire projecten te ontwikkelen voor financieringsaanvragen en om informatie uit te wisselen. We promoten onze expertise om beleidsmakers en burgers te ondersteunen bij het creëren van gezondere omgevingen die een actieve levensstijl bevorderen en het welzijn verbeteren.

De gebouwde omgeving kan mensen met dementie ondersteunen om langer thuis te blijven wonen (age-in-place). Het ontwerpen van oplossingen die geschikt zijn voor ouder worden op de eigen plek en zelfstandig wonen is cruciaal. Mensen met dementie kunnen actief betrokken worden via verschillende methoden die passen bij hun cognitieve functionaliteit.

Oplossingen om de omgeving van mensen met dementie aan te passen, moeten in lijn zijn met hun copingstrategieën voor ouder worden op de eigen plek. Instructies of voorbeelden van hoe woningen aan te passen moeten op het internet op een manier worden getoond dat de informatie kan worden afgedrukt. Dit stelt de mantelzorger in staat om deze te lezen.

Onderzoeker

Helianthe Kort

Helianthe Kort

Onderzoek details

  • Betrokken onderzoekers: Helianthe Kort, Henk Brink, Chantal Huisman, Emelieke Huisman
  • Periode: 1999 – nu