Enable-dem

ENABLE-DEM

Het verbeteren van de uitwisseling en het gebruik van nieuwe kennis over het ondersteunen van een goed leven met dementie.

Het ECDT neemt deel aan het ENABLE-DEM project als een lerende gemeenschap, om nieuwe kennis over het ondersteunen van een goed leven met dementie te delen en te gebruiken.

Het ENABLE-DEM project van Windesheim Hogeschool wil mensen met dementie en hun verzorgers in staat stellen om een goed leven te leiden met dementie. Zorgverleners spelen een belangrijke rol in deze ondersteuning. (Verdere) training van zorgverleners komt niet altijd overeen met wat nodig is in de dementiezorg. Zorgverleners geven ook aan dat hun organisaties onvoldoende mogelijkheden bieden voor leren en ontwikkeling.

Om nieuwe kennis over het ondersteunen van een goed leven met dementie efficiënter te delen en te gebruiken, zijn andere manieren van training en (verdere) ontwikkeling nodig. Daarom worden lerende gemeenschappen steeds populairder. Deze gemeenschappen zijn samenwerkingsverbanden van verschillende organisaties en professionals die samen leren, werken en innoveren. Ze omvatten huidige en toekomstige zorgverleners, docenten, onderzoekers, ondernemers, gemeentelijke functionarissen, bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers, evenals mensen met dementie en hun verzorgers.
Wij als ECDT nemen deel aan het project als een lerende gemeenschap en kijken ernaar uit om kennis te delen en te gebruiken met andere lerende gemeenschappen.

Voor meer informatie, ga naar: https://lnkd.in/eS7DCqqp

Onderzoek details

  • Periode: Augustus 2022 – Juli 2027
  • Partners: Universiteit Windesheim Applied Sciences