DIGIT

DIGIT

Dementie Internationale Expertgroep voor Interactieve Technologie (DIGIT).

Deze expertgroep, bestaande uit computerwetenschappers, HCI-onderzoekers, ontwerpers, ethiekexperts en ingenieurs, werkt samen met zorgprofessionals en mensen met dementie om best practice richtlijnen te ontwikkelen en een participatieve ontwerpbenadering te hanteren voor de integratie van nieuwe technologieën in de zorg.

Over DIGIT

Met een toenemend aantal mensen met dementie en andere neurodegeneratieve aandoeningen, moeten we steeds meer vertrouwen op innovatieve technologieën om verschillende verzorgers en zelfstandig wonenden te ondersteunen. Echter, grensoverschrijdend en interdisciplinair onderzoek is beperkt, wat resulteert in een tragere acceptatie van innovatieve hulpmiddelen door geïsoleerd onderzoek.

Wij willen hieraan bijdragen met onze expertgroep bestaande uit computerwetenschappers, onderzoekers op het gebied van mens-computer interactie, ontwerpers, ethische experts en ingenieurs. Door samen te werken met zorgprofessionals, mensen met dementie, en diverse onderzoekers op internationaal niveau, zullen we best practice richtlijnen ontwikkelen en een participatieve ontwerpbenadering te hanteren voor de integratie van nieuwe technologieën in de zorg. We zullen interculturele factoren identificeren en een participatieve ontwerpbenadering hanteren voor het werken met deelnemers met de ziekte van Alzheimer en dementie in het algemeen. Op deze manier zullen we een sterker netwerk opbouwen om doorlopend onderzoek te ondersteunen, de perspectieven van belanghebbenden in technologische ontwikkeling te integreren, en een routekaart bieden voor hoe nieuwe technologieën mensen met dementie kunnen ondersteunen om goed te leven.

Inzichten

  • Werken met verschillende disciplines verheft ons werk.
  • Internationale experts op het gebied van dementie en technologie bijeengebracht.

Onderzoek details

  • Samenwerkende partners: Eindhoven University of Technology
  • Periode: March 2024 – June 2025

Involved researchers