COVID-19 & Environment

COVID-19 en de Rol van de Gebouwde Omgeving

In de Kwaliteit van Leven van Bewoners met Dementie Zorg.

In dit onderzoek is de rol van de gebouwde omgeving in de kwaliteit van leven van mensen met dementie onderzocht tijdens de COVID-19-pandemie.


De functionaliteit, het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met dementie kunnen positief worden beïnvloed door zorgvuldige omgevingsontwerpen. Als gevolg van de COVID-19-uitbraak werden er plotselinge aanpassingen gemaakt in de sociale en fysieke omgeving van bewoners van dementiezorg. Deze studie had als doel de lessen te onderzoeken die zijn geleerd met betrekking tot de gebouwde omgeving tijdens de COVID-19-lockdown en te achterhalen hoe de gebouwde omgeving in de toekomst positief kan bijdragen aan het verbeterde welzijn van bewoners van dementiezorg.

In een multi-method verkennende studie werden de sociaal-fysieke aspecten van de gebouwde omgeving die de kwaliteit van leven tijdens de COVID-19-pandemie beïnvloeden, onderzocht via een online enquête en aanvullende interviews met zorgpersoneel, en observaties van bewoners van dementiezorg.

De resultaten toonden aan dat de gebouwde omgeving het flexibele gebruik van ruimtes, gemakkelijke infectiepreventie en plezier voor bewoners kan faciliteren (of beperken), terwijl het ook de sfeer bepaalt. Over het algemeen zijn de gebouwen van veel zorginstellingen niet ontworpen om een ernstige uitbraak van een besmettelijke ziekte op te vangen. Daarnaast hebben verpleegkundigen geleerd hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan het aantal prikkels in de sociale en gebouwde omgeving en deze af te stemmen op individuele in plaats van groepsbehoeften. Verder draagt een warm gebouw met een ruime indeling, flexibel gebruik van ruimtes en een harmonieuze interieurinrichting bij aan een hogere kwaliteit van leven, beter welzijn, verbeterde infectiebestrijding en grotere veerkracht.

Het wordt daarom aanbevolen om langdurige zorginstellingen voor dementie op grote schaal te ontwerpen en op kleine schaal uit te voeren.

Onderzoeker

Anne Coppelmans

Anne Coppelmans

Onderzoek details

  • Betrokken onderzoekers: Anne Coppelmans, Ans Tummers-Heemels, Wijnand IJsselsteijn, Yvonne de Kort
  • Periode: Februari 2021 – November 2021

Inzichten

  • De gebouwde omgeving faciliteert (of beperkt) flexibel gebruik van ruimtes, gemakkelijke infectiepreventie en plezier voor bewoners, terwijl het ook de sfeer bepaalt.
  • Over het algemeen zijn de gebouwen van veel zorginstellingen niet ontworpen om een ernstige uitbraak van een besmettelijke ziekte op te vangen.
  • Verpleegkundig personeel heeft het belang geleerd van het letten op het aantal prikkels in de sociale en gebouwde omgeving en deze af te stemmen op individuele in plaats van groepsbehoeften.
  • Een warm gebouw met een ruime indeling, flexibel gebruik van ruimtes en een harmonieuze interieurinrichting draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven, beter welzijn, verbeterde infectiebestrijding en grotere veerkracht.