BEZO

BEZO

Het opbouwen van fysieke interventies voor het welzijn van kwetsbare ouderen.

Deze studie is opgezet om meer inzicht te krijgen in de combinatie van binnenmilieuparameters in verpleeghuizen en de invloed daarvan op de kwaliteit van leven van ouderen.

Kwetsbare ouderen die lijden aan een psychogeriatrische aandoening hebben vaak institutionele zorg nodig en wonen daarom in verpleeghuizen. In verpleeghuizen brengen ze het grootste deel van hun tijd binnenshuis door. Bovendien hebben ouderen een veranderde gevoeligheid voor binnenmilieuparameters (licht, akoestiek en binnenluchtkwaliteit (IAQ)). Het doel van deze veldstudie is om de huidige IE-parameters te beschrijven en te onderzoeken hoe het binnenklimaat in het verpleeghuis kan worden verbeterd met het oog op de kwaliteit van leven van de bewoners en het welzijn van de zorgprofessionals.

Om de akoestiek in de kamers te beschrijven, werden de volgende parameters gebruikt: achtergrondgeluidsniveau, nagalmtijd en de spraakoverdrachtsindex. Lichtmetingen, inclusief horizontale en verticale verlichtingssterkte op relevante posities en kijkrichtingen, werden uitgevoerd om de lichtomstandigheden in de gemeenschappelijke woonkamers te beschrijven. De binnenluchtkwaliteit (IAQ) werd gemeten aan de hand van CO2-niveaus en door het registreren van meldingen van uitbraken van meldingsplichtige infecties.

De resultaten van de metingen werden gebruikt als richtlijn voor het herontwerpen van een gemeenschappelijke woonkamer in het deelnemende verpleeghuis.

Onderzoeker

Helianthe Kort

Helianthe Kort

Onderzoek details

  • Betrokken onderzoekers: prof. dr. Helianthe S.M. Kort, ir. Emelieke R.C.M. Huisman, Maaike Smole
  • Periode: September 2012 – September 2014
  • Partners: Hogeschool Utrecht, Woonzorgcentrum Haaglanden en consortium partners