Alledaagse geluiden van dementie

Alledaagse geluiden van dementie

Onderzoek naar de gunstige effecten van alledaagse geluiden.

Het project ‘Alledaagse Geluiden van Dementie’ heeft als doel de gunstige effecten van alledaagse geluiden voor mensen met dementie te verkennen en te identificeren.

Gebaseerd op het uitgebreide bewijs over hoe muziek emotionele en gedragsvoordelen biedt, heeft het project ‘Alledaagse Geluiden van Dementie’ als doel de gunstige effecten van alledaagse geluiden voor mensen met dementie te verkennen en te identificeren. In dit project combineren we zorgexpertise met ontwerp-onderzoeksbenaderingen om een kennisraamwerk op te stellen van de toegevoegde waarde van geluid voor mensen met dementie, en om audio-gebaseerde technologie te ontwikkelen en te evalueren met een direct betekenisvolle impact in de zorgpraktijk. We hanteren een wederkerige onderzoeksbenadering door activiteiten aan te bieden met interactieve audio-gebaseerde technologie die eigen initiatief, speelsheid en sociale betrokkenheid stimuleert.

Hoofddoelen van het project:
1. Onderzoeken van de effecten van gepersonaliseerde geluidslandschappen op mensen met dementie en hun verzorgers.
2. Verkennen en identificeren van mogelijkheden voor audio-gebaseerde technologie en persoonsgerichte ontwerpen voor dementie, met gebruik van onderzoek-door-ontwerp benaderingen.
3. Ontwikkelen van kennis over collaboratieve benaderingen om mensen met dementie en hun verzorgers in staat te stellen deel te nemen aan co-design en participatieve benaderingen.

Dit project wordt gefinancierd door ZonMw Create Health en is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven (afdeling Industrieel Ontwerpen), Tilburg University (Tranzo), zorgorganisatie Archipel, Samenwerkingsverband Slimmer Leven, met externe samenwerking met zorgorganisatie Pleyade en de University of Technology Sydney.

Onderzoeker

Maarten Houben

Maarten Houben

Onderzoek details

  • Betrokken onderzoekers: Maarten Houben, Rens Brankaert, Gail Kenning, Inge Bongers, and Berry Eggen
  • Periode: April 2018 – Juli 2021
  • Partners: ZonMw Create Health, Technische Universiteit Eindhoven (Industrial Design), Universiteit Tilburg (Tranzo) en zorg organisatie Archipel

Inzichten

  • Participatieve workshops met de Dementia Soundboard gaven inzicht in hoe alledaagse geluiden herinneringen, emotionele ervaringen en een gevoel van sociale verbondenheid oproepen tijdens activiteiten in een dagopvangcentrum.
  • Onze veldstudie naar de inzet van VITA, een interactief geluidskussen, in twee zorginstellingen gaf inzicht in hoe alledaagse geluiden gefaciliteerd door VITA betekenisvolle gesprekken, speelsheid, nieuwsgierigheid en verbaal en non-verbaal contact stimuleren bij mensen in vergevorderde stadia van dementie.
  • Een lopende veldstudie heeft aangetoond dat er mogelijkheden zijn voor alledaagse geluiden en ontwerp in de thuisomgeving om sociale activiteiten te bieden door middel van verhalen vertellen en het verkennen van identiteit en zelfbeeld.