Actieve betrokkenheid

Actieve betrokkenheid


Actieve betrokkenheid van mensen met dementie bij technologieontwerp:
naar een beter begrip van methodologie.

Om mensen met dementie actief te betrekken bij de ontwikkeling van betekenisvolle technologieën, is er behoefte aan meer gedetailleerde inzichten in de noodzakelijke methodologische overwegingen.

Technologie wordt vaak voorgesteld als een middel om onafhankelijkheid en welzijn in het dagelijks leven van mensen met dementie te ondersteunen. Het risico op ongepaste, onaantrekkelijke of minder bruikbare technologie is uiteraard groter naarmate de percepties en competenties van de ontwerper verder afwijken van die van de gebruiker. Deze kloof is waarschijnlijk groter bij het ontwerpen voor gebruikers met dementie. Dit kan resulteren in producten die te sterk gericht zijn op gevoelens van veiligheid (bijvoorbeeld het monitoren van risico’s), in plaats van het verbeteren van de ervaring van het leven met dementie zelf.

Bovendien kunnen huidige ondersteunende technologieën voor progressieve syndromen, zoals dementie, mogelijk niet voldoende flexibel zijn om in de veranderende behoeften van hun gebruikers te voorzien. Daarnaast is er een grote diversiteit binnen de groep ‘mensen met dementie’, zoals verschillen in demografie (bijvoorbeeld sociaaleconomische status) en persoonlijkheid (bijvoorbeeld acceptatie van de diagnose), maar ook door de diversiteit van specifieke ziekten, elk met verschillende gedrags-, cognitieve en emotionele gevolgen. Deze diversiteit op zich vormt al een grote uitdaging voor onderzoekers en ontwikkelaars die technologieën willen ontwerpen die mensen met dementie echt willen en kunnen gebruiken. Het is daarom van cruciaal belang om uitgebreid inzicht te hebben in de dynamische behoeften, wensen en mogelijkheden van mensen met dementie.

Het onderzoek in deze PhD-studie richt zich op het verkrijgen van een completer begrip van hoe mensen met dementie een actieve rol kunnen spelen in de verschillende fasen van de ontwikkeling van nieuwe ondersteunende technologieën. In verschillende evaluaties van ontwerp onderzoekspraktijken met mensen met dementie wordt de bestaande kennisbasis over (co-)ontwerpmethodologieën verder geüpdatet en uitgebreid.

Onderzoeker

Sanda Suijkerbuijk

Sanda Suijkerbuijk

Onderzoek details