Onderzoeksprojecten oude versie

Onderzoeksprojecten

Onderzoek uitgevoerd door ons of onze partners, gerelateerd aan warme technologie en dementie

LiveNature

De LiveNature-installatie biedt mensen met dementie een manier om het verleden te herbeleven en dichter bij de natuur te komen. Dit gebeurt door gesimuleerde zintuiglijke ervaringen, gecombineerd met rijke interactiemogelijkheden.

BEZO

Kwetsbare ouderen met een psychogeriatrische stoornis hebben vaak extra zorg nodig en wonen daarom in verpleeghuizen. Hier brengen ze het grootste deel van hun tijd binnen door. Bovendien zijn ouderen gevoelig voor veranderende omstandigheden van de binnenruimte (IE) ( zoals licht, akoestiek en binnenluchtkwaliteit). Het doel van dit onderzoek is om de huidige IE-parameters te beschrijven en te onderzoeken hoe het IE-klimaat in het verpleeghuis kan worden verbeterd zodat de kwaliteit van leven van de bewoners en het welzijn van de zorgprofessionals verbeterd.

Everyday Sounds of Dementia

Gebaseerd op de grote hoeveelheid bewijs over hoe muziek emotionele- en gedragsvoordelen biedt voor mensen met dementie, wil het project ‘Everyday Sounds of Dementia’ de gunstige effecten van alledaagse geluiden voor mensen met dementie onderzoeken en identificeren. In dit project combineren we expertise vanuit de gezondheidszorg met ontwerp- en onderzoeksbenaderingen. Zo zetten we een kenniskader op over de toegevoegde waarde van geluid voor mensen met dementie. Ook ontwikkelen we op audio gebaseerde technologie en evalueren wij deze in de zorgpraktijk.

Building Healthy Environments for Future Users

Deze onderzoeksactiviteiten vinden plaats in de bebouwde omgeving (zowel binnen als buiten) met als doel de volksgezondheid en het welzijn in stand te houden en te faciliteren en tegelijkertijd individuele burgers te ondersteunen om een hoge kwaliteit van leven te hebben.

Het doel van ‘Building Healthy Environments’ is het ontwikkelen van innovatieve, multidisciplinaire projecten en om zo informatie uit te wisselen. We promoten onze expertise om beleidsmakers en burgers te ondersteunen bij het creëren van een gezondere omgeving die een actieve levensstijl bevordert en het welzijn verbetert.

Certification-D

Het netwerk van partners uit onderzoeks- en zorginstellingen, MKB, verenigingen en Mensen met Dementie werkt aan de ontwikkeling van ontwerpnormen voor producten die zijn ontworpen voor mensen met thuis leven met dementie. Samen met een certificeringsbedrijf worden nieuwe en bestaande producten voor mensen met dementie geëvalueerd en gecertificeerd.

Active Involvement

Om mensen met dementie actief te betrekken bij de ontwikkeling van betekenisvolle technologieën is er behoefte aan meer inzicht over methodische overwegingen.
Dit onderzoek heeft tot doel een vollediger begrip te krijgen van hoe mensen met dementie een actieve rol kunnen spelen in de verschillende fasen van de ontwikkeling van nieuwe ondersteunende technologieën.

Access to Music

Hoe kan slimme technologie mensen met milde tot matige dementie ondersteunen zodat ze kunnen profiteren van de positieve effecten van het luisteren naar muziek?
De kwaliteit van leven van mensen met dementie neemt snel af als ze moeite krijgen met het gebruik van alledaagse producten en het initiatief verminderd. Met een focus op de interactie met muziek, onderzoeken we hoe slimme technologie mens-product-interactie mogelijk kan maken, als het initiatief verminderd.
Hierdoor wordt kennis over interaction design ontwikkeld om ontwerpers te helpen betere producten te maken voor mensen met dementie.Het verkennen van affectieve aanwezigheid in het leven van mensen met dementie

Mensen met dementie kunnen geïsoleerd of eenzaam raken door de directe en indirecte implicaties van hun afnemende cognitieve vermogens en verlies van partner en/of familieleden. Warme technologie is een concept dat verbondenheid bevordert en emotionele steun stimuleert. In dit onderzoek onderzoeken en beschrijven we de behoefte aan affectieve aanwezigheid om een ervaring van saamhorigheid te bieden, vooral door gebruik te maken van affectieve aanraking. De unieke eigenschappen van affectieve aanraking om gemedieerde affectieve aanwezigheid voor mensen met dementie te creëren en te ervaren, worden bestudeerd, in verschillende contexten en tijdens alle stadia van de ziekte. Dit werk omvat een longitudinaal onderzoek naar de mogelijke psychosociale gezondheidsvoordelen van door affectieve aanwezigheidstechnologie, met name van robotdieren, voor mensen met dementie. De relevantie van dit onderzoek is de afgelopen jaren nog duidelijker geworden, doordat de wereldwijde COVID-pandemie en de sociale afstandsmaatregelen het belang van fysieke nabijheid en interpersoonlijk contact hebben benadrukt.

COVID-19 & de rol van het gebouw

Als gevolg van de COVID-19 uitbraak zijn er plotselinge veranderingen doorgevoerd in de sociale en fysieke omgeving van bewoners in de dementiezorg. Dit onderzoek heeft als doel om te lessons learned te verkennen tijdens de COVID-19-lockdown en om te ontdekken hoe de gebouwde omgeving in de toekomst een positieve bijdrage kan leveren aan een verbeterd welzijn van bewoners van dementiezorg.

Warm Contact in Intramurale Zorg

Dit verkennend onderzoek gaat over het verrijken van telecommunicatie voor mensen in de intramurale zorg en hun families. Verschillende producten die verschillende soorten prikkels vertonen, zijn getest om te onderzoeken of deze kunnen helpen om in contact te blijven in tijden waarin mensen hun dierbaren vanwege Covid-19 niet fysiek mogen aanraken.