Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten

Onderzoek uitgevoerd door ons of onze partners, gerelateerd aan warme technologie en dementie.

We zoeken altijd mensen voor samenwerking binnen onze lopende projecten. Neem gerust contact op als je wilt samenwerken!

Lopende projecten

WECARE

Het WECARE-project richt zich op het ontwerpen van interactieve agenten voor dementiezorg door zich te concentreren op esthetiek, interactie en gedrag met behulp van warme technologie.

QoLEAD

Het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke benadering die wordt gevormd door AI-tools en menselijke elementen (cognitie, intelligentie, waarneming, zintuig en waarde, enzovoort) om slimme zorgoplossingen te bieden voor mensen met dementie.

HOMEDEM


Doctoraal netwerk gericht op het co-ontwerpen van een thuisomgeving met mensen die met dementie leven.

ENABLE-DEM

Het ECDT neemt deel aan het ENABLE-DEM project als een leergemeenschap om nieuwe kennis te delen en te gebruiken over het ondersteunen van een goed leven met dementie.

Vorige projecten

LiveNature

De installatie biedt mensen met dementie een manier om het verleden te herbeleven en dichter bij de natuur te komen door gesimuleerde zintuiglijke ervaringen met rijke interactiemogelijkheden.

BEZO

Het doel van deze veldstudie is om de huidige binnenmilieu (IE) parameters te beschrijven en te onderzoeken hoe het IE-klimaat in het verpleeghuis verbeterd kan worden in het perspectief van de kwaliteit van leven van de bewoners en het welzijn van de zorgprofessionals.

Gezonde omgevingen bouwen

Deze gemeenschap streeft ernaar innovatieve, multidisciplinaire projecten te ontwikkelen om in te dienen voor financiering en om informatie uit te wisselen. We bevorderen onze expertise om beleidsmakers en burgers te ondersteunen bij het creëren van gezondere omgevingen die een actieve levensstijl bevorderen en het welzijn verbeteren.

Actieve betrokkenheid

Het onderzoek in dit promotieonderzoek heeft tot doel een meer volledig begrip te krijgen van hoe mensen met dementie een actieve rol kunnen spelen in de verschillende fasen van de ontwikkeling van nieuwe ondersteunende technologieën.


Verkennen van affectieve aanwezigheid

We onderzoeken en beschrijven we de behoefte aan affectieve aanwezigheid om de ervaring van samenzijn te bieden, vooral door het gebruik van affectieve aanraking. De unieke eigenschappen van affectieve aanraking om gemedieerde affectieve aanwezigheid te creëren en ervaren voor mensen met dementie worden bestudeerd, in verschillende contexten en gedurende alle stadia van de ziekte.

Certification-D

Het netwerk van partners van onderzoeks- en zorginstellingen, mkb-bedrijven, verenigingen en personen met dementie werkt aan de ontwikkeling van ontwerpnormen voor producten die zijn ontworpen voor mensen die thuis leven met dementie.

Warm contact

Tijdens dit onderzoek werden verschillende producten met verschillende soorten prikkels getest om te onderzoeken of deze konden helpen om in contact te blijven in tijden waarin mensen hun geliefden niet fysiek mochten aanraken vanwege Covid-19.

Toegang tot muziek

Met de nadruk op de interactie met muziek, bestuderen we hoe slimme technologie mens-product-interactie mogelijk kan maken terwijl wordt aangepast aan het verlies van initiatief. Als resultaat zal kennis over interactieontwerp worden ontwikkeld om ontwerpers te helpen betere producten te creëren voor mensen met dementie.

Alledaagse geluiden van dementie

Door gezondheidszorgexpertise en ontwerponderzoek te combineren, streven we ernaar een uitgebreid begrip te creëren van hoe geluid kan bijdragen aan het welzijn van mensen met dementie.

COVID-19 & de rol van de gebouwde omgeving

Het huidige onderzoek had tot doel de geleerde lessen met betrekking tot de gebouwde omgeving tijdens de COVID-19 lockdown te verkennen en te achterhalen hoe de gebouwde omgeving in de toekomst positief zou kunnen bijdragen aan het verbeterde welzijn van bewoners in de dementiezorg.