ECDT leidt QoLEAD

ECDT verwerft leidende rol onderzoek AI & Dementie

Het miljoenenproject naar betere zorg voor mensen met dementie

We delen graag het fantastische nieuws dat NWO/ZonMW recentelijk een miljoenenproject heeft toegekend aan een breed consortium, geleid door ons Expertise Centrum voor Dementie & Technologie.

Dit project, genaamd QoLEAD (Quality of Life by use of Enabling AI in Dementia), gaat de brug slaan tussen kunstmatige intelligentie en warme zorg ten behoeve van mensen met dementie. In QoLEAD is de focus geheel gericht op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving. Samen met hen gaan we werken aan oplossingen voor hun uitdagingen en wensen op belangrijk levensgebieden als sociaal contact, veiligheid, betekenisgeving en persoonlijke autonomie. Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, of AI) kan hierbij van dienst zijn doordat het kan leren en zich kan aan aanpassen aan verschillende personen in een verscheidenheid aan contexten. Zodoende kan AI gaandeweg steeds beter mensen ondersteunen en hun welzijn verhogen. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten die mensen met geheugenklachten helpen dagelijkse dingen te onthouden, of aan een navigatiehulpmiddel dat de betekenisvolle locaties uit de directe omgeving van een persoon met dementie leert kennen, en intuïtief in kaart brengt.   

Een belangrijk doel van het project is mensen uit de zorg en de wereld van AI bij elkaar te brengen. We willen een brug slaan tussen zorgprofessionals die alles weten van dementie en onderzoekers die verstand hebben van algoritmes. De bedoeling is dat we samen in een proces van co-creatie en co-design op zoek gaan naar oplossingen die écht werken. Kunstmatige intelligentie is hierbij overigens een middel en geen doel op zichzelf – het biedt niet per se altijd de enige of beste oplossing. We kijken naar wat mensen met dementie nodig hebben, zowel thuis als in een zorgomgeving. Daarnaast houden we rekening met hoe zorgprofessionals in de praktijk werken, en welke technische innovaties daar het beste bij passen. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de zorg.
 
Het QoLEAD project is een samenwerking van de TU/e met Maastricht University, Alzheimer Nederland, JAIN-TIGNL, Radboud Universiteit, TUDelft, TNO, UMCG, Fontys HS, UT/Tranzo, Rotterdam HS, UU, Vilans, , Avoord, Zonnehuisgroep Amstelland, Tante Louise, SVRZ Servicecentrum, UMCN/UKON, CZ en VGZ.