Interview Hans Arnold

Interview Hans Arnold

“Juist dat helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen wil ik zo graag”

Hans Arnold en het Joint Artificial Intelligence Network (JAIN) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Een man en zijn organisatie” waarmee we vanuit ons Expertise Centrum een bijzondere samenwerking hebben opgebouwd.
Slimme toepassingen van kunstmatige intelligentie kunnen namelijk een bijdrage leveren aan de betekenisvolle innovaties die het welzijn van de persoon met dementie in brede zin bevordert en kwaliteit van leven en zelfredzaamheid verhogen. In de eerste plaats voor de mensen die zelf met dementie te maken krijgen, maar ook voor de mantelzorgers en de professionele zorg.
Wij interviewden Hans over zijn werk en passie voor het helpen van mensen met dementie.


Een dag nadat we Hans Arnold gepolst hadden of hij misschien interesse had om geïnterviewd te worden voor de Nieuwsbrief van het ECDT, kregen we al meteen een positief antwoord, begeleid door een uitgebreid curriculum vitae met persoonlijke toelichting om ons behulpzaam te zijn bij de voorbereidingen van het interview. Dit is Hans ten voeten uit; klaar staan, helpen vooruitdenken en plannen.

Op een zonnige herfstdag in oktober gingen we langs bij Hans in zijn woning te Hoornaar, in de Alblasserwaard, het prachtige gebied tussen de Merwede en de Lek.

“Het zit allemaal in mijn hoofd en ik schrijf alles op in een boekje, zo werk ik al 40 jaar.”

Hans Arnold, geboren in Naarden is een jeugdige zestiger; een man met passie en drive. Met een achtergrond als boordwerktuigkundige, werkzaam bij onder andere Fokker, werd de basis al gelegd om constructief te denken als ondernemer en plannenmaker. Als directeur en grondlegger van de Technology Investment Group (TIGNL) krijgt hij als horizontale teamspeler veel gedaan. Hij floreert het beste als spil in internationale innovatieve projecten waarbij met een multidisciplinair samengestelde groep mensen “iets” gerealiseerd moet worden. Daarbij schuwt hij het niet om tijdens innovatieprocessen vliegtuigmetaforen te gebruiken, zoals “navigeren in de mist”, “bij tegenwind bijsturen”, “uitzetten van bakens” en de “landingsbaan voor kennis”.

Hans heeft in het vrede-, recht- en veiligheidsdomein op basis van slimme sensoriek en Artificiële Intelligentie (AI) projecten ontwikkeld m.b.t. het vroegtijdig signaleren waar en hoe laat een veiligheidsincident zou kunnen ontstaan. Op basis van deze resultaten werd Hans door het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag gevraagd om als innovatiemanager het project CSI The Hague te realiseren. Digitale bewaring van een plaats delict biedt grote mogelijkheden voor forensisch onderzoek. Vervolgens werkt hij met een uitgebreid consortium aan de ontwikkeling van een digitaal meldingsplatform waarmee burgers en professionals kunnen meewerken aan een veilige buurt. In al deze projecten spelen AI, slimme technologieën, ethiek, privacy en dataprotectie een doorslaggevende rol.

Het ontstaan van JAIN

Door een aantal persoonlijke gebeurtenissen, onder andere een familielid dat plotsklaps zijn geheugen verliest, besluit Hans om zijn expertise en ondernemerschap op het gebied van management en kunstmatige intelligentie geheel ten dienste te stellen van mensen met dementie. Een ingeving die perfect aansluit bij de gevoelige en zachte kant van zijn karakter: “we gaan mensen met dementie helpen”. Hij krijgt spontaan veel steun en medewerking uit zijn netwerk, maar vooral zijn samenwerking met zijn oudste zoon Thomas, die de externe contacten vertegenwoordigt, blijkt uiteindelijk de grote kracht. Samen met hem heeft hij de naam ‘JAIN’ gekozen en officieel JAIN opgericht. De gave van Hans om mensen te inspireren en op sleeptouw te nemen, de begeleiding van de JAIN Young Professionals door Thomas, zijn kennis van het brein en hun beider netwerken zorgen ervoor dat de organisatie JAIN inmiddels nationaal en internationaal op het gebied van “dementie en AI” aandacht heeft getrokken.

Creativiteit in jezelf zoeken, niet uit de boeken

Volgens Hans is de sleutel tot het ontwerpen voor mensen met dementie het uitgebreid praten met de betrokkenen en zijn omgeving. Zij zijn zich vaak niet bewust van de mogelijkheden die technologische toepassingen, hoe eenvoudig ook, zouden kunnen bieden om het leven te kunnen veraangenamen en uiteindelijk zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de persoon met dementie te kunnen bevorderen.

“Ik heb gezien dat je in staat moet zijn om met die zachte kijk van het familielid en zorgmedewerker, met de technologiebril die ik op heb, met mensen in gesprek moet gaan”.

Hij geeft aan dat de vragen en problemen waar de betrokkenen mee worstelen vaak met technologie opgevangen kunnen worden en kunnen leiden tot onschatbare “geluksmomentjes” bij de persoon met dementie. Deze gepersonaliseerde en creatieve aanpak sluit naadloos aan bij de filosofie van ons ECDT: empathisch luisteren naar de noden en zorgen van de persoon met dementie en zijn omgeving, met als uitgangspunt de mens zelf en niet de diagnose dementie.

Toekomstdromen

Hans wil graag dit geluksgevoel blijven behouden:
“Dat ik mooie dingen mag blijven ontwerpen voor mensen met dementie, dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Juist dat helpen wil ik zo graag. Dat is het enige”.
Volgens Hans kan JAIN zich binnen een aantal jaren, wellicht als stichting, zelf bedruipen. Er zijn al veel bedrijven die gedegen AI-kennis in huis hebben, maar zich nog niet bewust zijn van de toepassingen die zij met hun expertise zouden kunnen ontwikkelen voor de 50 miljoen mensen met dementie wereldwijd. Op een dergelijke schaal kunnen innovaties ook voor weinig geld geproduceerd worden.

Dit is een duidelijke ambitie van Hans – internationaal werkt JAIN nu samen met de wetenschappelijk attachés van Nederlandse ambassades in tientallen landen, waaronder China, India, Duitsland, Frankrijk en Israël, om zo tot een breder draagvlak te komen voor kennisuitwisseling en gezamenlijke innovaties. Zo trekt Hans alle registers open om wereldwijd mensen bewust te maken van de noodzaak om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en toe te passen die aansluit bij de behoeftes en wensen van de mens met dementie.

Ans Tummers-Heemels, Wijnand IJsselsteijn.

Hans Arnold