Het ECDT gaat haar werk presenteren op CHI 2024!

Het ECDT gaat haar werk presenteren op CHI 2024!

Verschillende leden van het ECDT-team zullen hun werk in mei presenteren in Hawaii.

Onderzoekers van het Expertisecentrum voor Dementie & Technologie zullen ook dit jaar weer hun werk presenteren op de jaarlijkse CHI-conferentie (uitgesproken als ‘kai’), die plaatsvindt in Honolulu, Hawaii van 11 tot 16 mei 2024. De ACM CHI-conferentie is de grootste internationale conferentie op het gebied van mens-computerinteractie. Verschillende leden van het ECDT-team zullen presentaties geven over hun onderzoeken en ook dit jaar zal er weer een cursus gegeven worden.

Onderzoeken die gepresenteerd gaan worden

Yvon Ruitenburg zal een presentatie geven over haar paper ‘Evolving Presentation of Self: The Influence of Dementia Communication Challenges on Everyday Interactions.’ Dit artikel beschrijft hoe communicatie bij dementie invloed heeft op de manier waarop een persoon met dementie zijn competentie, beleefdheid, betrokkenheid en realiteit presenteert in alledaagse interacties. We moeten allemaal leren de evoluerende zelfpresentatie van mensen met dementie te accepteren in plaats van te proberen deze in stand te houden of te vergelijken met sociale normen. 

Sanne Beijer zal een case study presenteren genaamd: ‘STAPP: Designing a Tool for People with Korsakoff’s Syndrome to Re-learn Daily Activities Step by Step.’ Deze casestudy onderzoekt hoe een smartphoneapplicatie genaamd STAPP mensen met Korsakoff kan helpen met zelfstandig dagelijkse taken uit te voeren, bijvoorbeeld koffie zetten of de was doen. Uit de resultaten blijkt hoe ondersteunende technologie kan helpen met het vergroten van autonomie, maar flexibel moet zijn in het aanpassen aan de context and emoties van de gebruiker.

Rucha Khot presenteert een alternatieve paper met als titel: ‘Beyond the Clock: Rethinking Time in Technologies for People with Dementia.’ Dit artikel bespreekt de tijdsbeleving bij dementie en de mismatch tussen technologie en mensen via twee scenario’s. Dit artikel duikt in de evolutie van de tijdwaarneming van verschillende culturen om de hedendaagse afhankelijkheid van klokken en tijd expliciet te maken. Door voorbeelden in de context van dementie, pleit dit artikel voor een meer inclusieve en intuïtieve technologische benadering en een heroverweging van het alomtegenwoordige gebruik van kloktijd in HCI.

Maarten Houben en Rens Brankaert presenteren het artikel ‘Design Opportunities for Care Transitions in Dementia: Understanding Informal Caregivers’ Experiences Through a Practice-Informed Approach’. In dit artikel werd onderzoek gedaan naar de ervaringen en reflecties van 42 mantelzorgers van mensen met dementie voor, tijdens en na een transitie van hun familielid met dementie van de thuisomgeving naar de zorginstelling. Deze interviews werden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Archipel Zorggroep en hebben geleid tot inzichten in hoe mantelzorgers hindernissen tegenkomen bij informatie inwinnen, verstrikt geraken in de veranderende uitdagingen van zorgverlening, en van onzekerheid naar acceptatie overgaan na de zorgtransitie.

Cursus gegeven door het ECDT

Tenslotte, Maarten Houben, Minha Lee en Rens Brankaert, samen met collega’s Kellie Morrissey en Sarah Foley (University College Cork), zullen de volgende cursus aanbieden: ‘HCI Research in Sensitive Settings’. Deze cursus biedt concrete richtlijnen voor HCI-onderzoek in gevoelige omgevingen, gebaseerd op eerdere onderzoekservaringen met dementie. Ze zullen delen hoe deze lessen van toepassing zijn in zorgomgevingen met betrekking tot het ontwerpen voor en samen met mensen met dementie, en welke algemene implicaties dit heeft voor design en technologie.

Het ECDT is dus goed vertegenwoordigd op deze toonaangevende conferentie. Dit zet ook weer verder kracht bij onze missie naar het ontwikkelen en onderzoeken van Warme Technologie voor mensen met dementie.

Yvon Ruitenburg

Yvon Ruitenburg

Sanne Beijer

Sanne Beijer

Rucha Khot

Rucha Khot

Maarten Houben

Maarten Houben

Rens Brankaert

Rens Brankaert

Minha Lee

Minha Lee