ECDT op Dementia LAB

ECDT op Dementia Lab


Afgelopen week was het Expertise Centrum Dementie & Technologie goed vertegenwoordigd op de Dementia Lab Conference 2022 in Leuven, georganiseerd door LUCA School of Arts en KU Leuven.
 
Zo hebben onze Francesca Toso en Rens Brankaert een workshop en lezing gegeven over Certification-D, een project in samenwerking met bedrijven uit het veld:

Supporting companies through design: lessons learned from #CertificationD

ECDT’s Maarten Houben en Rens Brankaert hebben de redactie van de conferentie verzorgd met het boek ‘Dementia Lab 2022: The Residue of Design’