Dutch Design Week 2023: Age-Fi (2)

De installatie is bedoeld om mensen op een interactieve manier te laten nadenken over technologieën die het ouder worden thuis ondersteunen, aan de hand van dystopische video’s.

Maarten Houben en Rens Brankaert van het ECDT waren betrokken bij het Age-Fi-project die in oktober op de Dutch Design Week te zien en vooral te ervaren was.


Age-Fi op the Dutch Design Week 2023

Bezoekers van de Dutch Design Week konden de interactieve Age-Fi-installatie ervaren om na te denken over technologieën die het ouder worden thuis ondersteunen, gebaseerd op een reeks dystopische video’s. Maarten Houben en Rens Brankaert van het ECDT waren betrokken bij het Age-Fi-project, een van de Design Probes gefinancierd door 4TU.DU in 2023 en tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week.

Gezondheidszorgsystemen staan voor uitdagingen bij het leveren van kwalitatieve zorg naarmate de bevolking wereldwijd veroudert. Opkomende technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie (AI) bieden mogelijkheden om ouderen beter te ondersteunen bij het ouder worden thuis. Echter, er blijft een kloof bestaan tussen hoe dergelijke technologieën worden ontwikkeld en de technologische kennis en adoptie van oudere volwassenen. De tentoonstelling had tot doel de spanning te verkennen tussen snel evoluerende opkomende technologieën en de veranderende behoeften en dromen van een vergrijzende samenleving in de toekomst.

Eén van de vier videos die bekeken kon worden op het Ekko-prototype.

Het visuele materiaal van Lotje van Lieshout is geïnstalleerd op het EKKO-prototype, vriendelijk beschikbaar gesteld door het Pleyade Innovation Team.